Historie Fotoklubu

V roce 1913 vzniká v Klatovech Klub fotografů amatérů jako jeden z prvních v západních Čechách. Ještě téhož roku byla uspořádána první výstava klubu, kde byly vystaveny, kromě fotografií členů, i fotografie zapůjčené ústřední organizací klubů fotografů amatérů v Praze, s nímž od samého začátku fotoklub spolupracoval. V roce 1923 se poprvé zapojil do soutěže sdružených klubů mapou obsahující 26 fotografií. V letech 1935, 1937 a 1938 následovaly další mapy.
 

Činnost klubu byla v té době zaměřena na propagaci města, Šumavy, ale i na reklamu malých obchodních živností. Členové klubu se pravidelně scházeli a od roku 1934 vystavovali své práce ve skříňce umístěné na budově spořitelny (dnes Komerční banka) na náměstí.

Klub nepřerušil svoji činnost ani za války, kdy se členové scházeli v restauraci Stará Rychta. Členové klubu, zejména St. Smola, Ing. Pergner a Jelínek zhotovili řadu dokumentárních fotografií z válečného období v Klatovech. Činnost neustává ani po roce 1948, kdy fotokluby nemohly existovat samostatně, ale jen jako fotokroužky při Závodních klubech ROH v podnicích. Proto byl asi okolo roku 1950 vytvořen nový fotokroužek při ZK ROH Šumavan (závod na šití košil), kam přešli původní členové klubu, ale i noví zájemci o fotografii. V té době vznikají fotokroužky i v řadě dalších klatovských podniků. Jejich činnost se obvykle soustřeďovala kolem fotokomory, kde si členové mohli zhotovovat fotografie. Nejvýznamnější z těchto kroužků byl v Klatovských strojírnách (později ZVIL Škoda), v Okule Nýrsko a v ČSD Klatovy.


V roce 1954 se ředitelství Šumavanu stěhuje do Vimperku a členové fotokroužku přechází pod ZK ROH Kozak. Předsedou se stává Jaroslav Kabát a členové se schází v budově ZK ROH Kozak (dříve Měšťanská beseda), která byla u Bílé věže (dnes je zde ZŠ).

V letech 1958 – 1960 přešla postupně řada členů z fotokroužku Klatovských strojíren (tehdy již ZVIL) do Kozaku. Členové kroužku se pravidelně zúčastňují okresních, krajských i celostátních kol soutěže lidové umělecké tvořivosti, dalších soutěží v republice i zahraničí, kde často zaznamenávají velmi dobré výsledky. Fotokroužek pořádá řadu výstav svých prací v Klatovech a v roce 1976 i v Praze ve výstavní síni FOTOCHEMY na Jungmanově náměstí.

Koncem roku 1967 byl fotokroužek převeden pod Dům osvěty Klatovy. V péči jeho nástupnické organizace, Městského kulturního střediska, zůstává dodnes. Fotoklub se začal scházet v budově Osvětové besedy naproti restauraci Stará Rychta (ZK Kozak byl zbourán). Od roku 1983 se schází v prostorách kulturního domu Družba.

Fotoklub měl svůj archív, který obsahoval řadu soutěžních fotografií a map z dob meziválečných i poválečných až do počátku 90. let. Při restituci a následném vyklízení budovy bývalé Osvětové besedy byl jejími tehdejšími pracovníky, bez vědomí členů fotoklubu, skartován. V této době dochází k rozpadu řady fotoklubů a k zániku většiny mapových okruhů.

V klubu v roce 1993 došlo vinou některých členů k rozporům, které vedly k tomu, že Jaroslav Kabát, který vedl klub 39 let odstoupil. Novým předsedou se stal Ing. Vladimír Styblík. V druhé polovině 90. let se fotoklub zapojuje do mapových okruhů Blatenská růže a později ještě do Turnovského mapového okruhu a do Nekázanky. V těchto okruzích soutěží dodnes. Začátkem roku 2007 odstoupil z funkce předsedy klubu Ing. Styblík a nahradil ho Slavomír Beneš.

Fotky z histoire klubu